Ni explotació ni odi LGBTIQ. Plantem cara a Altafullamar Hotel!

Des d’Acció Sindical del Bages i l’Aldarull, col·lectiu LGBTIQ, juntament amb dues extreballadores bagenques de l’hotel de quatre estrelles Altafullamar, situat a Altafulla, volem fer públic una sèrie de situacions que aquestes dues treballadores, i alhora parella, han patit fins que el passat 14 d’agost van ser acomiadades en clara vulneració dels seus drets fonamentals.

Denunciem que, durant l’estada a l’empresa, el maître de l’hotel Eduardo del Valle, fent un abús de poder des de la seva posició jeràrquica superior a l’empresa, feia de forma constant comentaris racistes, masclistes i d’odi cap a les persones LGBTIQ.

En concret, les treballadores afectades han suportat les seves mirades obscenes, així com una sèrie de burles i comentaris despectius sobre la seva orientació sexual i el fet de ser parella, anomenant-les davant de tot l’equip de treballadores amb el sobrenom de “Tisoretes 1” i “Tisoretes 2”. Altres comentaris com “les dones a fregar”, fets fins i tot davant de la clientela de l’hotel, són altres exemples de la intolerable actitud d’aquest home.

A més, Altafullamar Hotel obliga a les treballadores a fer només un dia de descans setmanal dels dos als que tenen dret, a fer hores extres no remunerades diàriament i a acceptar canvis d’horari constants.

Aquests i altres atacs als drets laborals van ser respostos en forma de queixa amb total legitimitat per part d’una de les treballadores, fet que va provocar la represàlia de l’empresa acomiadant fulminantment a les dues treballadores.

És per tot això que:

  • Denunciem les pràctiques d’explotació laboral, abusives i d’odi vers les persones LGBTIQ que practica Altafullamar Hotel. Unes condicions laborals imperdonablement massa característiques al sector turístic i de serveis en general.
  • Exigim el pagament íntegre en concepte de tot el treball realitzat per les companyes, incloses les hores extres impagades, i la reparació de situació discriminatòria rebuda.

Per acabar recordem que les actituds d’odi cap a les persones LGBTIQ no poden ser ni seran tolerades i anunciem que lluitarem amb totes les nostres forces per a que es compleixin les nostres demandes i es faci justícia. D’entrada, amb la presentació de les corresponents demandes per la via judicial i amb les mobilitzacions que siguin necessàries.

 

Manresa, 30 de setembre de 2019

Acció Sindical Bages

L’Aldarull